076-5934228

Niet tevreden

Klachten

Wanneer u ontevreden bent over de behandeling of de manier waarop u bejegend bent, vragen wij u om dit zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar te maken. Wij kunnen dan uitleggen waarom iets op een bepaalde manier is gedaan. Wij kunnen dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing.

Komen we er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot de Klachtencommissie van de Knmt.

Knmt: Tandheelkundig Informatie Punt (TIP):

https://www.knmt.nl/voor-patienten