076-5934228

Huisregels

Om u, als patient (klant), de beste kwaliteit te kunnen bieden bestaan er huisregels.

Deze huisregels dienen voor de handhaving van een goede organisatie waardoor onze werkzaamheden optimaal verlopen.  Daarnaast schept het helderheid voor u als patiënt waardoor vervelende discussies vermeden kunnen worden. Mobiele telefoons dienen, als vanzelfsprekend, tijdens een bezoek aan de praktijk uitgeschakeld te zijn. 

Heeft u vragen omtrent onze huisregels? Neemt u dan contact op met onze praktijk via tel. 0765934228

Intake/behandeling

  • Wij zijn met 3 tandartsen, uw eerste afspraak vindt plaats bij een tandarts die op korte termijn plaats heeft in de agenda. Uw vervolgafspraken zullen zoveel mogelijk bij dezelfde tandarts plaatsvinden om een zo prettig mogelijke tandarts-patient-relatie op te bouwen en uw gebitsveranderingen zo goed mogelijk te kunnen volgen.
  • Mondgezondheid maakt deel uit van de algemene gezondheid. Ons doel is om u te helpen een optimale mondgezondheid te bereiken en te behouden. Bij onze kennismaking verzamelen wij de noodzakelijke gegevens om uw huidige mondconditie in kaart te brengen en we bespreken uw wensen. Wij vragen u een gezondheidsvragenlijst in te vullen. Zo kunnen wij zo optimaal mogelijk aan uw verwachtingen voldoen.
  • Wij brengen een advies uit over de beste vervolgbehandeling in uw situatie en wij gaan ervan uit dat u ons advies ter harte neemt. Uiteraard bespreken wij het behandelplan van te voren met u.
  • Omdat wij het “voorkomen van gebitsproblemen” erg belangrijk vinden hechten wij een grote waarde aan preventieve maatregelen. Dit betekent dat wij uw gebit zo schoon en gezond mogelijk willen houden. Voor uitgebreidere gebitsreiniging zullen wij u dan ook verwijzen naar een van onze preventie-assistentes.
  • Wij verwachten van u dat u onze praktijk regelmatig bezoekt voor periodieke controles. De controlefrequentie wordt bepaald aan de hand van uw mondgezondheid.
  • Bij de periodieke controles maken wij regelmatig röntgenfoto’s om de gezondheid van uw gebit beter te kunnen controleren. Zonder deze foto’s missen wij namelijk een hoop belangrijke gegevens.

Openingstijden

Voor behandeling is de praktijk geopend op maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 17.00 uur.

Bereikbaarheid / Toegankelijkheid

De tandartspraktijk is van 8.00 uur tot 10.15 uur, van 10.30 uur tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar onder nummer 0765934228, u wordt dan geholpen door onze balieassistente (of een andere assistente). Na 16.00 uur en in het weekend staat het antwoordapparaat aan. Indien u dan de tekst afluistert krijgt u informatie over onze bereikbaarheid bij spoedgevallen.

Uw afspraak 

Wij behandelen uitsluitend op afspraak. Indien u uw afspraak niet kunt nakomen, dient u deze minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen, anders kunnen wij de voor u gereserveerde tijd in rekening brengen. Meldt u zich op vrijdag af voor de maandag? Dan graag voor 12.00 u anders zal de gereserveerde tijd in rekening gebracht worden.

Pijnklachten

Wanneer u een pijnklacht heeft, wacht dan niet tot de volgende controle, maar neem contact met ons op. Bel ons indien mogelijk tussen 8.00 en 10.00 uur, zodat wij u eventueel dezelfde dag nog kunnen helpen. Indien de praktijk gesloten is, hoort u op het antwoordapparaat informatie over onze bereikbaarheid bij spoedgevallen.

Uw persoonlijke gegevens

  • U dient te allen tijde een geldig legitimatiebewijs (zoals een rijbewijs, paspoort of identiteitskaart) bij u te hebben.
  • Dit geldt ook voor een inschrijvingsbewijs van uw verzekering, zoals een verzekeringspasje.
  • Wijziging van uw persoonlijke gegevens dient u zo spoedig mogelijk aan de balieassistente kenbaar te maken.

Medische gegevens

Voor ieders veiligheid en om u een optimale zorg te kunnen bieden verzoeken wij u om ons steeds te informeren omtrent medische bijzonderheden, zoals zwangerschap, medicijngebruik, ziektes, infecties, afwijkingen, allergieën etc.

Privacyregeling en geheimhouding

Patiënteninformatie wordt niet aan derden doorgestuurd of verteld zonder uw goedkeuring. Alle informatie blijft binnen het praktijkpand, behalve als het informatie betreft voor een specialist of huisarts die de informatie nodig heeft voor medisch onderzoek (verwijzing). Uiteraard gebeurt ook dit alleen met uw goedkeuring.

Wet AVG

Tandartspraktijk de Waard verwerkt medische gegevens van patiënten. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens hebben wij uw privacy hoog in het vaandel staan. In ons privacyregelement kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Tevens staat erin opgenomen welke rechten u heeft als betrokkene. Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen dan kunt u tijdens openingsuren bellen met de praktijk.

Klanttevredenheid 

Wij meten met regelmaat de klanttevredenheid om op de hoogte te blijven van uw wensen en behoeften. Vanzelfsprekend kunt u wensen, behoeften en klachten ook melden bij de balieassistente en/of de tandarts.

Betalingsvoorwaarden

Nieuwe patiënten, patiënten die al gewend zijn bij ons te pinnen en patiënten die niet verzekerd zijn voor de tandarts dienen de betaling direct per pin aan de balie te voldoen. In andere gevallen is Infomedics het bedrijf dat voor ons de facturen (per email) verzorgt. Indien u vragen heeft m.b.t betaling van de nota dan kunt u Infomedics.nl bereiken op telefoonnummer 036-2031900. Indien u de factuur via uw verzekeraar ontvangt kunt u uw verzekeraar bellen.

Verdere informatie, is hier te verkrijgen of bij de balieassistente. Verder hanteren wij de KNMT-betalingsvoorwaarden.

Meningsverschil of klacht

Wanneer u ontevreden bent over de behandeling of de manier waarop u bejegend bent, vragen wij u om dit zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar te maken. Wij kunnen dan uitleggen waarom iets op een bepaalde manier is gedaan en kunnen dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing. Komen we er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot de Klachtencommissie van de Knmt.